Opiskelu on monelle elämän parasta aikaa. Uusia näköaloja aukeaa edessä ja sosiaaliset kuviot laajenevat. Hyvä menestys opinnoissa auttaa toteuttamaan uraunelmia ja elämän suunnitelmia.

Toisaalta suorituspaineet kasautuvat. Stressi vaivaa. Tai päättäväisyys ei riitä kunnolliseen lukemiseen, motiivipuoli mättää. Tenttipelko johtaa alisuoriutumiseen kokeissa. Rakkauspuolen ongelmat häiritsevät työhön keskittymistä. Pahimmillaan ongelmat johtavat vaikkapa opintojen kesken jättämiseen, kun esimerkiksi opinnäytetyö tuntuu mudostuvan ylivoimaiseksi esteeksi.

Myös tämän tyyppisiin ongelmiin hypnoosivalmennus saattaa tuoda helpotusta. Motivaatiota voidaan selventää ja tukea, elämän visioita kirkastaa. Itsesuggestiivisten menetelmien opetteleminen voi tuoda itseluottamusta ja uusia tilannevalmiuksia. Pelkoja voidaan hälventää.  Monenlaista voi tehdä, kun ongelma on ensin kartoitettu ja ymmärretään.

 

 

%d bloggers like this: