Hypnoottinen transsi oma erityinen tajunnantilansa, mutta se on myös hyvin arkinen asia, jonka me kohtaamme useita kertoja päivässä, esimerkiksi lukiessamme hyvää kirjaa tai katsoessamme elokuvaa, joka valtaa täysin mielen.

Tavallisessa virkeässä valvetilassa aivoissa vallitsevat niin sanotut beeta-aallot, joiden taajuus on  noin 13-30 hertsiä (eli värähdystä sekunnissa) tai gamma-aallot (25-100 Hz).  Kevyessä hypnoosissa tai meditaatiossa alkaa esiintyä lisäksi hitaampia alfa-aaltoja (8-13 Hz), kevyessä unessa ja syvässä hypnoosissa tai syvässä meditaatiossa theta-aaltoja (4-8 Hz), ja syvässä unessa ja kaikkein syvimmissä hypnoottisissa tai meditatiivisissa tiloissa delta-aaltoja (0,5-4 Hz) [Kirjallisuudessa näiden aaltoalueiden rajat esitetään usealla eri tavalla, mutta tässä käytetty on varsin tavallinen]. Useimmiten näiltä aaltoja esiintyy erilaisina yhdelminä siten, että esimerkiksi selväunessa tai menneet elämät -regressiossa on alfa-aaltojen tai theta -aaltojen lisäksi mukana tietoiseen ajatteluun liittyvä beeta-komponentti.

Jokaiseen aaltoalueeseen liittyy omat mahdollisuutensa. Kevyessä alfa-tilassa olo ei tunnu mitenkään erikoiselta. Kuitenkin tietyt tuntomerkit paljastavat hypnoosin asteen, ja kykysi vastaanottaa suggestioita on suuresti vahvistunut. Alfassa voit myös päästä erittäin syvään ja miellyttävään rentoutumiseen tilaan, josta noustua tuntuu kuin olisit tunnissa levännyt täyden yön unen.

Monia hyödyllisiä asioita voidaan tehdä jo kevyessä alfassa, mutta jos halutaan minimoida tietoisen minän vaikutus, kannattaa mennä syvempään transsiin. Siellä voit kokea voimakkaan immersion (läsnäolon) johonkin mielikuvaan, ja erilaiset terapeuttiset “matkat” ovat mahdollisia. Tässä on rinnakkaisuus meditaatioon ja shamanistisiin transsitekniikoihin, ja hypnoottisen transsin oppiminen myös vahvistaa osaamistasi niissä, jos niin haluat.

peacock a

Terapia tai valmennus käynnistetään alkukeskustelulla, jossa selvitetään ongelmasi, tarpeesi sekä asiaan liittyvät taustat. On esimerkiksi tärkeä tietää, jos sinulla on joitain pelkoja tai fobioita, koska niihin saatetaan törmätä – ja useinhan juuri niiden selvittäminen on yksi hypnoottisen valmennuksen tavoitteista. Jos ilmenee mitään viitteitä varsinaisista mielen sairauksista, kehotan sinua menemään lääkäriin tai psykiatrille, sillä sairauksien hoito kuuluu lääketieteen alaan. Ensimmäisellä kerralla voimme myös testata kykyäsi mennä transsiin. Jos se näyttää olevan ongelma, voimme harjoitella sitä. Oppimiasi itsesuggestiotekniikoita voit myöhemmin käyttää  omatoimisesti. Tyypillinen avauskeskustelu kestää puolesta tunnista tuntiin, riippuen siitä, mihin ollaan ryhtymässä.

Hypnoottiseen transsiin menoa ohjataan niin sanotuilla induktioilla, eli hypnotisoijan antamilla ohjeilla. Induktioita on muutaman sekunnin pika-induktioista kymmeniä minuutteja kestäviin mielikuvaharjoitteisiin, joihin on yleensä jo sisään rakennettu erilaisia suggestioita. Suggestiot ovat viestejä hypnotisoitavan alitajunnalle. Itse asiassa jokainen induktio on erilainen, sillä jokainen hypnoositilanne elää asiakkaan mukaan omaa elämäänsä.

Kun on saavutettu tavoitteen kannalta sopiva transsin aste, jatkamme valitun tekniikan  mukaisesti, esimerkiksi suggestiotyöskentelyllä tai sitten vaikkapa regressiolla lapsuuteen, jos esimerkiksi on tarkoitus etsiä jonkin fobian juuria.

Lopulta alan nostaa sinua takaisin tavalliseen valvetilaan ja puran ne tekniset suggestiot, jotka oli tarkoitettu vain session ajaksi. Tässä yhteydessä voin antaa myös  jälkihypnoottisia suggestioita, joilla voidaan esimerkiksi tukea sinun motivaatiotasi.

Todennäköisesti muistat kaiken hypnoosin aikana tapahtuneen ja puhutun. Äänitän jokaisen istunnon ja säilytän äänitteet yhteistyön jatkumisen ajan. Menneet elämät-istunnosta saat äänitteen itsellesi. Erikseen voin myös tehdä äänitteitä, jotka tukevat valmennuksen tavoitteita ja joita voit käyttää itse kotona. Siitä on hyötyä tapaamisten välisenä aikana ja voit myös käyttää niitä transsiosaamisesi parantamiseen.

Lopuksi käymme lyhyen (tai joskus pitkän) keskustelun, jossa puramme istunnon kokemukset ja päätämme siitä miten mennään eteen päin.

Kuinka monta käyntiä tarvitaan ongelman hoitamiseen?

Jos sinun tahtosi on timanttia, et tarvitse esimerkiksi tupakoinnin lopettamiseen yhtään käyntiä. Päätät lopettaa, ja se oli siinä. Kuitenkin useimmiten asia on monimutkaisempi. Monesti siksi, että usein ihmisessä vaikuttaa yhtä aikaa monta erilaista tahtoa. “Jokin osa minussa haluaa lopettaa, mutta toisaalta jokin osa ei halua.” Rautaisestakaan tahdosta ei ole apua, jos niitä on monta erisuuntaista.

Kyse on siitä, että stressiin, pelkoihin, ylipainoon, tupakointiin… kaikkiin liittyy pitkään kehittyneitä alitajuisia mekanismeja. Ne on ensin tunnistettava ja sitten  purettava pois, jotta uutta voitaisiin rakentaa tilalle. Ja jokainen ihminen on erilainen.

Jos oikeasti haluat muutoksen, toki sinä pystyt tekemään sen. Mutta One size fits all -ratkaisuja ei ole. Muutosten aikaansaaminen on prosessi, joka vie sen ajan minkä vie. Kuitenkin hypnoosia ja hypnoottista valmennusta hyödyntävät menetelmät johtavat ratkaisuun useimmiten nopeammin kuin muut. Ehkä hyvä lähtökohta on varautua “muutamaan” tapaamiseen, ja katsoa tilannetta uudestaan sitten.

Esimerkiksi tupakasta tai vaikkapa jostain fobiasta irtautumiseksi on olemassa monia menetelmiä, joilla ongelma saattaa loppua kerralla kuin seinään. Ne kuitenkin harvoin antavat pysyviä tuloksia. Useimmat sillä tavoin tupakoinnin lopettaneet viimeistään vuoden kuluttua sauhuttelevat taas. Ja jos jokin fobia poistetaan kikkailemalla, saattaa  sen taustalla kenties oleva trauma etsiä uuden ilmaisutavan, joka pahassa tapauksessa on vanhaa kiusallisempikin. Oireen poistamisen sijasta on yleensä parempi etsiä ongelman alkusyy ja korjata se.

Käytännössä suuremman mahdollisuuden kestävään tulokseen antavat monet menetelmät, jotka tyypillisesti vaativat 2- 4 tapaamista, ja jos asiakas kokee tarpeelliseksi, mahdollisesti vielä kontrollikäynnin tai pari myöhemmin, jolloin voidaan tukea motivaatiota, vahvistaa suggestioita, ja ratkoa ongelmia, joita kenties on ilmennyt.

Jos esimerkiksi tupakasta irtautuminen on ollut hyvässä vauhdissa, mutta sitten tuntuu, että tupakkahammasta alkaa taas kolottaa, on parempi ottaa yksi lisätapaaminen prosessin tukemiseksi kuin antaa periksi. Toisaalta jos on jo lipsahtanut, siihen asti saadut tulokset eivät suinkaan ole menneet hukkaan, jos prosessi potkaistaan uudestaan liikkeelle heti, ennen kuin vanhat käyttäytymismallit ovat uudestaan vakiintuneet.

Kun lopulta oikeasti onnistuu, on ottanut askeleen eteen päin tahtovana ihmisenä, joka tekee mitä on päättänyt. Sellainen heijastuu muuallekin elämään. Hankalinkin asia on positiivinen kehityshaaste, jos siihen ottaa sellaisen asenteen. Jokainen haaste, johon on vastattu menestyksellisesti, rakentaa persoonallisuutta vahvempaan suuntaan.

(transsi, terapia, hypnoottinen, alfa, beta, theta, hypnoterapia, hypnoosivalmennus, Erkki Kauhanen, tupakointi, tupakasta luopuminen, laihdutus. fobia)

 

%d bloggers like this: