Hypnoterapia on asiakaskeskeistä lyhytterapiaa, jossa aktiivinen toimija on asiakas itse ja hänen alitajuntansa. Hypnoterapeutti on valmentaja tai luotsi, joka avustaa asiakasta matkalla. Terapeuttinen prosessi perustuu kunkin ihmisen alitajunnan omaan kykyyn hoitaa useimmat ongelmat, jos varovasti poistetaan tiellä olevat esteet kuten erilaiset torjunnat. Tästä seuraa henkilökohtainen voimautuminen, joka heijastuu laajemminkin ihmisen elämään.

Hypnoottinen transsi oma erityinen tajunnantilansa, mutta se on myös hyvin arkinen tila, jossa me olemme useita kertoja päivässä, esimerkiksi lukiessamme hyvää kirjaa, katsoessamme elokuvaa, joka valtaa täysin mielen, tai unen ja valveen rajamailla, kun mieleen alkaa nousta kuvia ja ajatuksia, jotka liukuvat tajunnan läpi vaivattomasti ja houkuttelevasti. Ne ovat kaikki transsitiloja.

Tavallisessa virkeässä valvetilassa aivoissa vallitsevat niin sanotut beeta-aallot, joiden taajuus on  noin 13-30 hertsiä (eli värähdystä sekunnissa) tai gamma-aallot (25-100 Hz).  Kevyessä hypnoosissa tai meditaatiossa esiintyy hitaampia alfa-aaltoja (8-13 Hz), kevyessä unessa ja syvässä hypnoosissa tai syvässä meditaatiossa theta-aaltoja (4-8 Hz), ja syvässä unessa ja kaikkein syvimmissä hypnoottisissa tai meditatiivisissa tiloissa delta-aaltoja (0,5-4 Hz) (Kirjallisuudessa näiden aaltoalueiden rajat esitetään usealla eri tavalla, mutta tässä käytetty on varsin tavallinen). Jokaiseen aaltoalueeseen liittyy omat mahdollisuutensa. Kevyessä alfa-tilassa olo ei tunnu mitenkään erikoiselta. Tällöin ihminen usein epäilee, onko hän hypnoosissa lainkaan, mutta kuitenkin tietyt fyysiset tuntomerkit paljastavat hypnoosin asteen, ja henkilön kyky vastaanottaa suggestioita on suuresti vahvistunut. Alfassa henkilö voi myös päästä erittäin syvään ja miellyttävään rentoutumiseen tilaan, josta noustua tuntuu kuin olisi levännyt täyden yön unen.

Monia tehokkaita terapeuttisia toimenpiteitä voidaan tehdä jo kevyessä alfassa, mutta jos halutaan minimoida tietoisen minän vaikutus, täytyy mennä syvempään transsiin. Siellä henkilö voi kokea voimakkaan immersion (läsnäolon) johonkin mielikuvaan, ja erilaiset terapeuttiset “matkat” ovat mahdollisia. Tässä on selvä rinnakkaisuus joihinkin meditaation muotoihin ja shamanistisiin transsitekniikoihin, ja hypnoottisen transsin oppiminen siksi myös vahvistaa asiakkaan osaamista sillä rintamalla.

peacock a

Hypnoosi-istunto käynnistetään alkukeskustelulla, jossa selvitetään ongelma, tarpeet sekä taustat. On esimerkiksi tärkeä tietää, jos asiakkaalla on joitain pelkoja tai fobioita, koska niihin saatetaan törmätä, jos hypnotisoija ei tiedä varoa niitä – ja useinhan juuri niiden selvittäminen on terapian tavoite. Jos ilmenee mitään viitteitä varsinaisista mielen sairauksista, terapeutti kehottaa asiakasta menemään lääkäriin tai psykiatrille, sillä sairauksien hoito kuuluu lääketieteen alaan. Ensimmäisellä kerralla voidaan myös testata asiakkaan kykyä mennä transsiin. Sitä voidaan harjoitella, jos se näyttää olevan ongelma. Itsesuggestiotekniikoita voidaan opetella, jotta asiakas voi myöhemmin käyttää niitä omatoimisesti.

Jokseenkin jokainen keskittymiskyvyltään normaali ihminen pystyy menemään transsiin ainakin pienen harjoittelun jälkeen, mutta joskus joku voi alitajuisesti vastustaa transsin syventämistä. Silloin hypnoosi ei toimi. Blokkia voi yrittää purkaa, jos asiakas niin haluaa, tai sitten on vain todettava, että hänelle ei hypnoosista nyt ole apua – tämän terapeutin kanssa. Kuitenkin saattaa auttaa, että asiakas menee jonkun toisen terapeutin pakeille, sillä jos henkilö ei alitajuisesti tunne riittävää luottamusta terapeutin persoonaan, luottamus voi kuitenkin syntyä jonkun toisen persoonan kanssa. Miehet joskus arastelevat naista terapeuttina ja naiset miestä, varsinkin jos ongelmaan liittyy jotain intiimiä. Tai se voi olla toisin päin. Joku puhuu mieluummin vanhemmalle henkilölle, joku samanikäiselle, ja joku kenties haluaa nuorempaa terapeuttia. Tätä voi kukin itsensä tuntien pohtia tykönään ennen kuin valitsee terapeutin.

Tyypillinen avauskeskustelu kestää puolesta tunnista tuntiin, riippuen siitä, mihin ollaan ryhtymässä.

Hypnoottiseen transsiin menoa ohjataan niin sanotuilla induktioilla, eli hypnotisoijan antamilla ohjeilla. Induktioita on muutaman sekunnin pika-induktioista kymmeniä minuutteja kestäviin mielikuvaharjoitteisiin, joihin on yleensä jo sisään rakennettu erilaisia suggestioita. Suggestiot ovat terapeuttisia viestejä hypnotisoitavan alitajunnalle. Itse asiassa jokainen induktio on erilainen, sillä jokainen hypnoositilanne elää asiakkaan mukaan omaa elämäänsä.

Kun on saavutettu tavoitteen kannalta optimaalinen transsin aste, jatketaan valitun tekniikan mukaisesti, vaikkapa ikäregressiolla asiakkaan lapsuuteen, jos esimerkiksi on tarkoitus etsiä jonkin fobian juuria. Tämä työskentely voi kestää esimerkiksi tunnin kerrallaan. Joskus yksi tapaaminen riittää ongelman ratkaisemiseen, mutta jos on kyse monimutkaisista ja pitkään oireilleista ongelmista, kannattaa edetä pieni askelin ja antaa alitajunnalle aikaa eheyttää rakenteitaan välillä.  Jos käytetään suggestoterapeuttista lähestymistä vaikkapa tupakasta eroon pääsemiseksi, on useimmiten edullista uusia istunto suggestioiden vahvistamiseksi ja asiakkaan motiivin tukemiseksi yhden tai useamman kerran. Ja joskus taas hypnoosikaan ei yrityksestä huolimatta auta.  Sen huomaa nopeasti, jolloin on koetettava jotain muuta. Menneiden elämien regressio (past life regression PLR) ja LBL (life between lives regression) etenevät verkkaisesti, joten niihin on varattava ainakin kaksi tuntia tai enemmän (varsinkin LBL). Avauskeskustelu mukaan lukien ensimmäisellä kerralla menneiden elämien regressioon on siis varattava kaksi ja puoli tuntia.

Lopulta terapeutti alkaa nostaa asiakasta hypnoosista takaisin tavalliseen valvetilaan ja samalla purkaa ne tekniset suggestiot, jotka oli tarkoitettu vain session ajaksi. Tässä yhteydessä hän voi antaa lisää myös niin sanottuja jälkihypnoottisia suggestioita, joilla voidaan esimerkiksi tukea asiakkaan motivaatiota yms.

Yleensä henkilö muistaa kaiken hypnoosin aikana tapahtuneen ja puhutun. Minä myös nauhoitan jokaisen istunnon, ja PLR- ja LBL -istunnoista asiakas saa äänitteen. Erikseen voidaan myös tehdä äänite, joka tukee terapian tavoitteita ja jota asiakas voi käyttää itse kotona. Siitä on hyötyä monessa terapiassa istuntojen välisenä aikana ja sitä voi myös käyttää asiakkaan transsiosaamisen parantamiseen.

Lopuksi käydään lyhyt (tai joskus pitkä) keskustelu, jossa puretaan istunnon kokemukset ja päätetään siitä miten mennään eteen päin vai onko terapia jo kenties valmis päätettäväksi.

 

 

%d bloggers like this: