Kipu on aina syytä ottaa tosissaan, sillä se voi olla oire jostain vakavasta. Kivun syyn selvittämiseen tarvitaan aina lääkäriä. Jos kivun syy jo varmasti tiedetään, mutta sen lievittäminen varsinaisin lääketieteellisin keinoin ei onnistu tai siihen ei jostain syystä haluta ryhtyä, tai syy ei hyvästä yrittämisestä huolimatta selviä, hypnoosi voi usein auttaa. Hypnoosi on myös usein menestyksekäs migreenin kaltaisten yhä uudestaan tulevien kipujen lievittämisessä.

Hypnoosin käyttö kivun lievittämiseen voi tapahtua monella eri tavalla, mutta sitä aina helpottaa, jos asiakas pystyy vaipumaan hieman syvempään hypnoottiseen tilaan, jota hypnoosin yksi klassikoista, Dave Elman, kutsui somnambulismiksi. Samaa sanaa käytetään myös unissakävelemishäiriöstä, ja yhteys on tietysti siinä, että kummassakin tilassa henkilön kuva todellisuudesta on tilapäisesti muuttunut: kivun lievityksessä fysiologinen kivun aistimus poistuu vaikka kipua aiheuttavat hermoimpulssit edelleen kulkevat aivoihin.

Hypnoterapeuttisessa yhteydessä kivun lievittämisessä voi olla kyse esimerkiksi siitä, että asiakkaalle voidaan opettaa itsesuggestiota, jonka avulla kivusta kärsivä voi itse lievittää kipuaan silloin kun se on tarpeen. Toiset oppivat paremmin ja toiset huonommin, mutta parhaimmillaan tulokset ovat erittäin hyvät. Jos asiakas pystyy vaipumaan hieman syvempään transsiin, voidaan myös rakentaa kipua lievittäviä jälkihypnoottisia suggestioita, jotka asiakas voi itse laukaista tarvittaessa.

Ehkä hieman yllättäen hypnoosi saattaa auttaa myös esimerkiksi allergisten oireiden ja vaikkapa astmakohtausten lievittämisessä. Tällöin hypnoosi ei paranna taustalla olevaa fysiologista immuunimekanismin ongelmaa, mutta jostain syystä allerginen reaktio pienenee. On myös hyvin dokumentoituja tapauksia, joissa jopa astman taustalla on ollut esimerkiksi jokin lapsuuden trauma niin, että vaiva on poistunut kokonaan hypnoterapeuttisin keinoin, vaikka kyse onkin ollut aidosti fysiologisesta ongelmasta, johon on liittynyt muun muassa kroonisia tulehduksellisia muutoksia keuhkoissa.

Tässä niin kuin yleensäkin, hypnoterapeutti tai hypnoosi itsessään ei paranna ketään, mutta hypnoosissa voidaan valmentaa ihmistä ottamaan itse käyttöön oman mielensä ja kehonsa parantavat mekanismit, jotka ovat paljon tehokkaammat kuin uskommekaan.

Hypnoterapia on valmentamista, joka auttaa asiakasta löytämään itsestään kykyjä, joita hänellä jo on, mutta joista hän ei ehkä ole tiennyt. Siksi terapian vaikutus usein ulottuu elämänhallinnassa paljon laajemmalle kuin vain työn alla olevaan ongelmaan.

Yleensäkin psykologian ja fysiologisten oireiden yhteys on tavattoman monimutkainen ja edelleen puutteellisesti tunnettu asia. Tiedämme, että ihmisen mielen tila ja asenne vaikuttavat erittäin voimakkaasti kehon omien luonnollisten parantavien mekanismien toimintaan, joten mielentilan hoitamisen avulla voidaan miltei aina tukea lääketieteellisiä hoitomuotoja ja nopeuttaa paranemista, oli kyse sitten vaikkapa leikkauksesta toipumisesta tai jostakin vakavasta sairaudesta. Optimistinen ja aktiivinen kansalainen selviää aina sairaudestaan paremmin kuin sellainen, joka odottaa huonoa lopputulosta ja ehkä alitajuisesti pyrkii toteuttamaan huonon ennusteensa. Myös parantumattomien sairauksien kanssa elämiseen hypnoterapia voi tuoda apuja, vaikkei itse sairautta pystytäkään parantamaan.

 

 

%d bloggers like this: