Yksi perinteisimmistä hypnoterapiaan tuotavista ongelmista ovat erilaiset addiktiot ja vahingollinen nautintokäyttäytyminen. Tupakoinnin lopettamista voidaan tukea hyvinkin usein ja liiallisen viinan käytön lopettamista joskus, mutta huumeista vieroittamiseen hypnoosi auttaa harvoin. Hypnoterapia voi kuitenkin antaa lisätukea myös näistä raskaammista addiktioista vieroittamiseen. Tässäkin jokainen tapaus on erilainen. Viime kädessä addiktioiden purkaminen on aina riippuvaista siitä, haluaako asiakas sitä todella vai ei. Usein ellei aina addiktion takana on joukko toissijaisia hyötyjä, joita asiakas ei tiedosta, mutta jotka palkitsevat häntä ongelmakäyttäytymisestä. Jos voimme yhdessä tunnistaa ne ja löytää tilalle joitain vaihtoehtoishyötyjä, jotka eivät johda aivan yhtä vahingolliseen käyttäytymiseen, saatetaan päästä eteen päin.

Suggestoterapeuttisin menetelmin voidaan toki aina vahvistaa motivaatiota ja auttaa murtamaan käyttäytymisen automaatioita ja pyrkiä luomaan uusia tottumuksia vanhojen tilalle. Mutta nämä asiat eivät realisoidu kertakäynnillä vaan vaaditaan työskentelyä pidemmällä tähtäimellä.

Parhaat tulokset saavutetaan silloin, kun addiktiolle löytyy jokin selkeä syy, joka on korjattavissa. Esimerkiksi syömishäiriöiden takana on miltei aina monimutkaista psykologiaa ja usein tässäkin juuret johtavat lapsuuteen – joskus sitäkin kauemmas niin, että asiakas projisoi syyn johonkin menneeseen elämään. Sellaisessa tapauksessa PLR- terapia saattaa toimia, aivan riippumatta siitä, onko kyseessä aito muisto vai psykologinen kikka, jolla alitajunta helpottaa kipeän asian käsittelyä symbolisesti ja ikään kuin ulkoa päin tarkastellen. Jos alitajunta projisoi ongelman menneisyyteen, se kertoo joko siitä, että ongelma todella on peräisin menneisyydestä tai sitten ainakin että alitajunta toivoo sitä käsiteltävän ikään kuin se olisi. Se on aivan lupaava lähtökohta terapialle.

Vakava anoreksia tai vakava bulimia vaativat AINA lääkärin ja/tai psykiatrin hoitoa, mutta lääkärin luvalla ja valvonnassa hoitoa saattaa olla mahdollista tukea myös hypnoterapeuttisesti.

Änkyttäminen on notoorinen haaste terapialle jo siksikin, että sen syystä tai syistä ei ole yksimielisyyttä. Mielenkiintoista on, että henkilö, joka on änkyttänyt miltei koko ikänsä, saattaa usein pystyä hypnoosissa puhumaan aivan sujuvasti, mutta hypnoosista herättyään palaa taas änkyttämiseen. Sellainen havainto on tietysti sikäli positiivinen, että se osoittaa, että virheettömän puhumisen kyky on olemassa ja että syy ei luultavasti ole neurologinen tai fysiologinen. Sellaisessa tapauksessa on perusteltua lähteä etsimään änkyttämisen syytä erilaisin hypnoterapeuttisin keinoin, joita toki onkin tarjolla.

 

 

 

%d bloggers like this: